Nenechte si ujít ZIMNÍ VÝPRODEJ!!!Sleva až 65% na vybrané produkty právě teď.Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

A) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

1.1 "Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu."

1.2 "Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží
        (tj. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží)."

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat TV PRODUCTS CZ s.r.o., Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice, e-mail.: reklamace@tvproducts.cz , tel.: 387020570(573) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil (a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

 „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

2.2

a) Převzetí zboží

 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět  na adresu TV PRODUCTS CZ s.r.o., Kněžskodvorská 2277/26 (areál Motor), 370 04 České Budějovice, e-mail.: reklamace@tvproducts.cz , tel.: 387020570(573). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.